divadlo Petra Bezruče
měsíční zpravodaj v pdf

Historie Divadla Petra Bezruče


Budova DPB

Historie Divadla Petra Bezruče

První aktivity dnešního Divadla Petra Bezruče spadají do poválečného období roku 1945. Režisér a dramatik Oldřich Daněk, výtvarník Otakar Schindler, herečka Štěpánka Ranošová a další tehdy sestavili recitační pásmo z české poezie "Chléb s ocelí" a uváděli je v bývalém sále Divadla loutek na Masarykově náměstí pod označením Kytice. Profesionální divadlo pro děti a mládež Divadlo mladých pak bylo založeno 1. prosince 1945 pod vedením Karla Dittlera premiérou pohádky "Jak se Honza učil bát". Sídlilo v bývalém Katolickém domě na Přívozské ulici a bylo po deseti letech definitivně označeno za Divadlo Petra Bezruče.

„Není snadné najít mezi ostravskými divadly svoje vlastní, nikým nezastupitelné místo. „Bezručáci“ se odjakživa spojovali s mladým publikem. Tím, že uváděli více současných autorů než jiní, tím, že vytvářeli programově poetiku blízkou tomu druhu vidění světa, které je vlastní především mladé duši bez ohledu na věk, jako by sami nestárli. V suterénním divadelním klubu také nebylo a není vidět povznesené divadelní seniory oblažované zbožnými pohledy obdivovatelů a obdivovatelek, spíše tam příchozí najde v rušné debatě herce spolu s jejich diváky. Jestli je někde v Ostravě místo, kde to v divadle žije, je to právě tento klub.“ Ladislav Vrchovský

Na přelomu padesátých let se Divadlo Petra Bezruče přestěhovalo do nově postaveného Domu kultury Vítkovice a s příchodem kompletního ročníku AMU z Prahy se na programu začala objevovat i pravidelná večerní představení. Zároveň tu také vznikl kabaret Štafle. A divadlo Petra Bezruče začalo získávat svou výjimečnou pověst nejen u nás, ale i v zahraničí (dvojí zájezd na Bienále v Benátkách i na festival v Bukurešti). Se stále častějšími úspěchy jsou spojována jména jejich tvůrců – zejména režisérů Jana Kačera, Evžena Němce, scénografů Luboše HrůzyOty Schindlera, dramaturga Zdeňka Hedvábného a hudebních skladatelů Petra Mandela a Jana Tomšíčka. Divadlu i některým jednotlivcům se dostává významných ocenění jejich činnosti. Vyhraněný umělecký a společenský profil divadla má však za následek i některá perzekuční opatření a občasné zákazy reprízovaní inscenací. Zejména v bouřlivém období kolem roku 1968. Tehdy již – po odchodu skupiny umělců do pražského Činoherního klubu – pokračují v práci se souborem nově angažovaní režiséři Pavel HradilZdeněk Pošíval, výtvarníci Miroslav MelenaJan Dušek, dramaturg Milan Calábek. Svým osobitým rukopisem obohacuje repertoár poetickými hrami pro děti dramatik a režisér Saša Lichý. I v nově se formující politické a společenské situaci si divadlo nadále buduje svůj specifický profil v intencích moderních trendů vývoje světového divadla. Aktivně se podílí na činnosti Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež Assitej, stále častěji vyjíždí na pohostinská vystoupení v Praze, s úspěchem hraje i v zahraničí (Katovice, Vídeň). To už je v éře působení výrazných uměleckých osobností režisérů Josefa JaníkaPavla Palouše, scénických výtvarníků Marty RoszkopfovéOtakara Schindlera, z řady dramaturgů pak zejména Martina Velíška, Romana Císaře a dalších. „Bezručáci“ získávají tehdy i nejvyšší ocenění celostátního Festivalu Aktualit v Praze (s inscenací hry Daniely Fischerové BÁJ).

„Přeju Divadlu Petra Bezruče, aby při vyslovení jeho jména cítili diváci chvění aspoň takové, jaké cítím při vyslovení jeho jména já. A aby se tak jako já libě ohlíželi za jeho inscenacemi a nedočkavě byli zvědaví na budoucí.“ Vladimír Hulec

V roce 1990 došlo k podstatné změně. Z velkého divadelního sálu se Divadlo Petra Bezruče přestěhovalo do podstatně skromnějších prostorů. Zásadním požadavkem se tak stal k divadlu studiového typu, s čímž byla posílena nutnost akcentovat netradiční inscenační postupy a tvůrčí ambice koncentrovat na experimentální ověřování co nejintenzivnějšího kontaktu s diváky (kterými se stali především středoškolští studenti). Díky iniciativnímu přístupu uměleckých šéfů
se tento úkol postupně podařilo vyřešit. Každá ze sezón ukládala své „kamínky“ do pestrobarevné mozaiky celkového výsledku, dokládajícího úspěšnost úsilí o podchycení a originálního využívání všech trendů i postmoderně uvolněné imaginace v moderním přístupu k vytváření jevištní reality.

Zpočátku to byly osvědčené dosavadní způsoby inscenování modifikované pro bezprostřední kontakt jeviště s hledištěm. Režisér Josef Janík tak přispěl ke vzniku působivých představení
– Glowackého variace na Sofoklovy tragédie z drsného prostředí novodobých „lidí na dně“ ANTIGONA V NOVÉM YORKU a známé absurdní grotesky Eugéna Ionesca PLEŠATÁ ZPĚVAČKA. Nově příchozí režisér Václav Klemens se uvedl nastudováním novinky mladého dramatika Davida Drábka HOŘÍCÍ ŽIRAFY. Velice inspirujícím podnětem ke hledání nápaditě originálních způsobů výstavby inscenace se vždy stávalo občasné přizvání Vladimíra Morávka k pohostinským režiím. Ve zmíněném období to bylo rozdováděné pojednání naší národní opery pod názvem DOBŘE PRODANÁ NEVĚSTA.

Původní repertoár byl velmi působivým způsobem obohacen i dalšími přizvanými režiséry. Jiří Nekvasil uvedl křehce poetickou hru STELLA (J.W. Goethe) a slovenský režisér Ondrej Spišák nastudoval s pozoruhodným diváckým ohlasem básnivou jevištní fresku BALADA O ZLODĚJI KONÍ.

„V mém vztahu s Divadlem Petra Bezruče bude už provždy převládat pocit dlouhého a obtížného "namlouvání", které skončilo překvapivě silnou náklonností.“ Tatjana Lazorčáková

S příchodem režiséra Michala Przebindy z Karlových Varů byl výrazový rejstřík „bezručáckých“ inscenací doplněn o další umělecké přístupy, při kterých jsou divácké emoce iniciovány s nápaditou fantazií, provázenou intenzivní korekcí racionalisticky zvažovaných postojů. Z téměř desítky představení, které tu Przebinda do konce devadesátých let nastudoval, byly nejúspěšnější
dvě – strhující NOC TRIBÁDEK (P.O. Enquist) a líbezně roztomilá pohádka pro děti KOCOUREK MODROOČKO. S nefalšovaným úspěchem se rovněž setkala nastudování komedie SLUHA DVOU PÁNŮ a muzikálově zpracované kultovní novely Wiliama Saroyana TRACYHO TYGR
(Jiří Josek – Vlastimil Šmída), tak jak je pro „bezručácké“ obecenstvo připravil hostující Jiří Seydler. S mimořádným ohlasem se pak setkalo uvedení Shakespearova HAMLETA v novém překladu Jiřího Joska, který se rovněž ujal režie této proslulé tragédie velkého alžbětince.

„Mám to z Prahy přes rodné Brno do Ostravy daleko. Bez DPB, kam je to pro mne skoro čtyři stovky kilometrů, by mi ale bylo – smutno.“ J. P. Kříž

V nadcházejícím třetím tisíciletí byla produkce Divadla Petra Bezruče výrazně ovlivněna příchodem výrazné tvůrčí osobnosti režiséra Janusze Klimszy. Jeho režijní postupy vycházejí z osobnostně vyhraněné umělecké reflexe společenské problematiky, což se promítá do jevištní reality přes flexibilně uplatňovanou a postmoderně rozvolněnou fantazii. Jím nastudovaná představení pak nesou markantní znaky atraktivně vystavěné scénické události, kde příběh není nejvíce dominujícím prvkem. Se záměrnou eliminací ulpívání na detailech, hyperbolicky nadsazenou a iritující stylizací je tu dosahováno maximálně sugestivního zážitku. Připomeňme zejména až ohromující spontánnost hereckých výkonů ve Williamsově SKLENĚNÉM ZVĚŘINCI, imaginací prostoupenou parafrázi Fadějevova románu pod názvem MLADÁ GARDA V LETECH JUNGLE, Schwabovy PREZIDENTKY, působivě autentické vyznění hry JORDAN.

Profilujícím tématem Klimszovy éry je šokující i fascinující obraz rozkolísaného světa, generačně blízký nekonvenčnímu mladému publiku. V této době dosáhlo Divadlo Petra Bezruče uznání u diváků i odborné kritiky především za tři inscenace: za výše zmiňovaný „Skleněný zvěřinec“,
za autentický pohled na tři generace fanoušků Rolling Stones „Ústa Micka Jaggera“ Domana Nowakowského v režii Andreje Celińského (2002) a zejména za Dostojevského „Idiota“ v režii Sergeje Fedotova, který v hlasování kritiků Divadelních novin o nejlepší českou inscenaci roku 2003 obsadil třetí místo a byl nominován v anketě kritiků časopisu „Svět a divadlo“ na cenu Inscenace roku..

„…neznám druhé české divadlo, které by právě v uplynulém desetiletí vyletělo – alespoň v mých očích -  tak raketově vzhůru: od průměrného, solidního, ale zaměnitelného regionálního divadla s nevýraznou dramaturgií až k jednomu z nejlepších divadel v republice s originální, nepodbízivou, proti srsti malého českého diváka hladící dramaturgií, vrývavým herectvím, neexhibující režií a s diváky, mladými nejen věkem.“ Vladimír Just

Po odchodu Januse Klimszy divadlo usilovně hledalo další výraznou tvůrčí osobnost, která by Bezručům poskytla nový, svěží dech. Po sezónním šéfování Norberta Lichého tak v čele Divadla Petra Bezruče stanul mladý režisér Jan Mikulášek. Jeho režie jsou, zejména díky vysoce stylizovanému herectví, groteskní nadsázce a skvělé práci s výtvarnou i hudební složkou, vysoce ceněny odbornou kritikou. A nejen kritikou, Mikuláškovy první inscenace v DPB - Crimpova STORY a Čechovovy TŘI SESTRY - se staly divácky nejoblíbenějšími inscenacemi sezóny 2005/2006. Diváckou oblibu získaly také pozdější inscenace Jana Mikuláška. Pravidelně jsou zvány na prestižní divadelní přehlídky (Divadlo Plzeň, Divadelní Flora, Festival Na hranici, apod.). Za všechny jmenujme alespoň inscenaci Evžena Oněgina, která získala Cenu Českého literárního fondu a její záznam v roce 2009 natočila Česká televize i Český rozhlas.

V roce 2008 vystřídal Jana Mikuláška na postu uměleckého šéfa Martin Františák. Františák je absolventem brněnské JAMU (obory Dramatická výchova a Činoherní režie). V minulosti působil jako umělecký šéf divadla Polárka, natáčel televizní dokumenty, píše divadelní hry a televizní scénáře a dlouhodobě spolupracuje s amatérským souborem v Karolince.

Hned jedna z prvních Františákových inscenací - Job - vyvolala nadšení u široké divácké veřejnosti i odborné kritiky. Titulní role v interpretaci Norberta Lichého přinesla v roce 2008 Divadlu Petra Bezruče Cenu Thálie za nejlepší mužský herecký výkon sezóny v oboru činohra.

V současnosti se Bezruči snaží reagovat na problémy konkrétního místa, ve kterém působí – průmyslová aglomerace na pomezí tří států – a inspirovat se jimi. Jednou z nejvýraznějších inscenací této dramaturgické linie se stal Bezruč?! ostravských autorů Jana Balabána a Ivana Motýla. Ojedinělým projektem této linie byla inscenace Pestré vrstvy reflektující život horníků za dob komunistických represí i problémy emigrantů, inscenace pod vedením Janusze Klimszy vznikla jako site-specific na dole Hlubina (Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice). Vedle klasiky a titulů pro děti divadlo nabízí i české či světové premiéry současných her nebo svérázné či kontroverzní dramatické texty, které se jiným souborům mohou jevit příliš dekadentní, příliš podivné, příliš odvážné. Ze světových premiér jmenujme například velmi úspěšnou adaptaci 1984 v režii Jana Mikuláška nebo projekt Tvrdě/Měkce v režii Jana Friče. Z českých premiér to byla v posledních letech Noc bláznů, Prolomit vlny, Don Juan v Soho nebo Limonáda.

Zároveň ale Divadlo Petra Bezruče neopouští témata, která diváky zajímají a dráždí, a která se jako červená nit vinula jeho předešlými sezónami. Po meditativních, zádumčivých titulech uplynulých sezón přichází Divadlo Petra Bezruče s texty nabitými třaskavinou, s příběhy zběsile reflektujícími šílenou dobu i šílenství lidí v ní žijících.

Kromě domácí scény uvádí Bezruči své inscenace každoročně na několika prestižních festivalech v České republice i v zahraničí. Tradicí se stala i pravidelná vystoupení v Praze, především v Divadle v Celetné v rámci projektu Malé divadlo ostravské ve velkém městě pražském.

„Divadlo Petra Bezruče má v kontextu ostravského divadelnictví osobitý profil, své publikum a pevné místo. Mohu vám s radostí blahopřát: šedesátiny slavíte, bráno z hlediska historického, v nejlepší situaci, v jaké se vaše divadlo kdy nacházelo!“ Jiří Štefanides


Bezruči po rekonstrukci

V průběhu Sezóny na cestě 2011/2012 proběhla v Divadle Petra Bezruče rozsáhlá rekonstrukce interiérů a technického zázemí. Podívejte se, jak vypadá divadlo po rekonstrukci.

Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 
Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 


Bezruči bilancují aneb zpráva o činnosti v letech 2006-2015

Divadlo Petra Bezruče patří k umělecky nejvýraznějším divadlům v České republice, což potvrzuje řada ocenění, názory kritiků i ohlasy diváků. Cílovou skupinou jsou v největší míře mladí diváci, studenti středních a vysokých škol. Divadlo však s oblibou navštěvuje střední i starší generace. Bezruči kladou důraz na tvůrčí rozmanitost a progresi, zakládají si na vysoce ceněném hereckém souboru. Zaměřují se originální dramaturgii, která zahrnuje moderní ztvárnění klasických děl, objevování a vytváření prostoru pro nová dramatická díla, dramatizace a převádění na jeviště zajímavých nebo „kultovních“ děl literatury nebo filmu a v neposlední řadě také díla s regionální tématikou. Návštěvnost dosahuje sta procent, vstupenky bývají vyprodány během prvních dnů předprodeje. Řada herců, kteří se u Bezručů vystřídali, se prosadila na české umělecké scéně (Richard Krajčo, Lucie Žáčková, Filip Čapka nebo Jan Plouhar).


Pavla Bergmannová: Divadlo Petra Bezruče v souvislostech (2005 – 2015) (Kráceno) Kompletní text se nachází v ročence DPB 2005 – 2015, kterou vydala Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava 2015.

Prolog


Psát pojednání o uplynulém desetiletí tvorby Divadla Petra Bezruče je čirá radost. V letech 2005–2015 totiž patřilo mezi umělecky nejvýraznější divadelní soubory v České republice, což potvrzuje nejen řada významných ocenění, ale zejména stabilní přízeň diváků. Dlouho dopředu vyprodaná představení jsou toho dokladem a divadlo, které se kdysi svou tvorbou zaměřovalo na diváky z řad studentů středních a vysokých škol, nyní s oblibou navštěvují i střední i starší generace. Jak se tedy proplétaly cesty jeho tvůrců během těchto šťastných deseti let?


1. dějství: Jan Mikulášek: Hvězda padá vzhůru…


Když v roce 2004 po odchodu někdejšího uměleckého šéfa Janusze Klimszy do angažmá v Národním divadle moravskoslezském začalo vedení Divadla Petra Bezruče usilovně hledat novou režisérskou osobnost, která by navázala na vysoko nastavenou laťku úspěšně rozjeté dekády, asi tehdy ještě nikdo netušil, jak šťastnou volbou pro Divadlo Petra Bezruče – ale i české divadlo vůbec – bude příchod talentovaného režiséra Jana Mikuláška. Ten na post uměleckého šéfa divadla nastoupil s počátkem sezony 2005/2006, a to po ročním přechodném „úřadování“ herce Norberta Lichého. S Mikuláškovou prací se do té doby mohli ostravští diváci setkat zejména v Národním divadle moravskoslezském a právě osobitě se formující rukopis nekonvenčního režiséra přesvědčil vedení divadla pro jeho angažování na danou pozici. Skvělou partnerkou se mu v jeho sbližování s Ostravou velmi záhy stala také dramaturgyně Ilona Smejkalová. Ta krátce po rozjezdu Mikuláškovy první sezony vystřídala na několik let Danielu Jirmanovou, která tehdy odešla na mateřskou dovolenou. Smejkalová prokázala svou skvělou orientaci nejen v divadelní klasice, ale především v současné dramatické tvorbě. Ve své objevitelské dramaturgii uměla prosadit jak originální tituly, často uváděné v českých premiérách, tak např. i moderní interpretace klasických děl české či světové dramatiky. Zároveň také výrazně akcentovala dramatizace zajímavých nebo „kultovních“ literárních či filmových titulů, jejichž uvádění v tvorbě Divadla Petra Bezruče tvořilo nezanedbatelnou linii. Ať již to byla Misery (2006, r. Andrzej Celiński), která spíše než k předloze Stephana Kinga odkazovala k populárnímu filmu Misery nechce zemřít, dále Zběsilost v srdci (2006, r. Jan Mikulášek), jejíž dramatizaci připravila ještě Daniela Jirmanová, divadelní komiks Čtyři vraždy stačí, drahoušku (2007, r. Jan Mikulášek) nebo titul Prolomit vlny (2008, r. André Hübner-Ochodlo), v němž proslulý film Larse von Triera získal nesmírně působivou podobu kombinující divadelní a filmový jazyk. K úspěšné dánské kinematografii se Bezruči obrátili i po odchodu Ilony Smejkalové ve zdařilé inscenaci Rodinná slavnost (2011, r. Martin Františák), která vznikla na základě stejnojmenného oceňovaného filmu Thomase Vinterberga.

Ale zpět k Janu Mikuláškovi, jehož cenným vkladem bylo zejména to, že si svým režijním rukopisem dokázal podmanit nejen divadelní kritiku, ale také – i přes jistou náročnost – diváky. A to nejen v Ostravě, ale i mimo ni. Počáteční Mikuláškovo sbližování s Divadlem Petra Bezruče bylo sice ještě svým způsobem rozvážné, jako by režisér teprve testoval nový prostor i herce. A tak jeho úvodní inscenace textu dramatika Martina Crimpa Story (2005), která s pozdější Nocí bláznů (2008) Louise Nowry zastupuje v Mikuláškově tvorbě nepříliš často uváděnou současnou dramatiku, zůstala ještě poněkud zatížená tradičním psychologicko- interpretačním pojetím. To se ale záhy poměrně výrazně změnilo a Jan Mikulášek začal inklinovat k stylizovanějším divadelním tvarům. Projevilo se to jednak v případě inscenací světové klasiky, kterou u Bezručů zastupuji Čechovovy Tři sestry (2006) a Ibsenova Divoká kachna (2009), a zejména v Mikuláškových dramatizacích literárních či filmových předloh – v titulu Barryho Gifforda Zběsilost v srdci (2006) a kultovní úpravě Lipského filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku (2007). V uvádění dramatizací Mikulášek později pokračuje i po svém odchodu z pozice kmenového režiséra, kdy pohostinsky nastudoval své nejvýraznější tituly Evžen Oněgin (2007), adaptaci románu Georgese Orwella 1984 (2009) a klasiku Emily Brontëová o lásce a pomstě Na Větrné hůrce (2012).

Odchody a návraty

K odchodu Jana Mikuláška z pozice uměleckého šéfa a režiséra Divadla Petra Bezruče došlo na konci druhé sezony jeho ostravského působení. Režisér se poměrně náhle rozhodl odejít na volnou nohu – s odůvodněním „intenzivněji se věnovat jak režii, tak svému velkému koníčku – komponování scénické hudby“. S ostravským souborem se ovšem nerozloučil na dlouho a hned začátkem sezony 2007/2008 se pustil – už coby hostující režisér – do úpravy a režie Evžena Oněgina (2007). Odpoutání se od úřadování a povinností uměleckého šéfa znamenalo pro Mikuláška především určité tvůrčí osvobození. Snad i díky tomu vznikly vlastně jeho nejúspěšnější a zcela výjimečné ostravské tituly. Již zmíněný Evžen Oněgin se pro svůj všeobecný úspěch dočkal neuvěřitelných sta repríz, byl natočený jeho záznam pro Českou televizi, dále vzniklo rozhlasové nastudování, zároveň bodoval v prestižních divadelních anketách. V jeho stínu pak rozhodně nezůstala působivá dramatizace Orwellova nadčasového románu 1984, „srdcervoucí“ Ibsenova Divoká kachna (oba tituly 2009) nebo zatím poslední Mikuláškův počin – adaptace kultovního románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce (2012).


2. dějství: Martin Františák: Čerstvý vítr z hor


S náhlým odchodem Jana Mikuláška zůstalo Divadlo Petra Bezruče na krátkou dobu bez uměleckého šéfa. Do prosince roku 2007 byl jeho post zastoupen dramaturgickou radou složenou z ředitele Jiřího Krejčího, dramaturgyně Ilony Smejkalové a manažera Tomáše Suchánka. Ovšem už v lednu 2008 do divadla na danou pozici přichází Martin Františák – absolvent oborů dramatická výchova a činoherní režie na brněnské JAMU, někdejší umělecký šéf Divadla Polárka a úspěšný dramatik. S Bezruči se setkal již v předcházející sezoně, kdy zde uvedl netradičně pojaté Shakespearovo drama Macbeth (2007). Režisér silně spjatý se svým rodným Valašskem ve své tvorbě nezapřel kombinaci zemitosti a vzpurného punku a postupně odklonil směřování Divadla Petra Bezruče od jisté artistnosti k silným příběhům hrdinů zmítajících se v historii i současných problémech.

Ve své tvorbě se tak Františák soustředil především na víceméně tradičnější interpretace klasických textů světové dramatiky – vedle Macbetha (2007) uvedl Rostandova Cyrana (2010), Beaumarchaisovu Figarovu svatbu (2012) a Gogolova Revizora (2013) a velmi často se také obracel k dramatizacím románových a filmových předloh. Mezi nimi dominoval nadšeně přijatý Rothův Job (2008), který se do historie Divadla Petra Bezruče zapsal také díky zisku Ceny Thálie za nejlepší mužský herecký výkon sezony v oboru činohra pro Norberta Lichého v titulní roli, dále Správkař (2012) Bernarda Malamuda či Vinterbergova Rodinná slavnost (2011). Na rozdíl od Mikuláška Martin Františák dával poměrně velký prostor také původní české dramatické tvorbě. Divákům tak přinesl „rehabilitovaný“ pohled na předchozími režimy deformovaného básníka Petra Bezruče v inscenaci Bezruč?! (2009), dále nepříliš vydařený kus o bezmezné lásce k fotbalu Taťka střílí góly (2009) z pera Jiřího Pokorného či drama z Valašska Nevěsta (2010), které sám Františák napsal podle skutečných deníkových záznamů ženy, zachycující vztah a soužití s vlastní matkou v době od konce války až do současnosti. V neposlední řadě také prosazoval díla s regionální tematikou, v nichž tvůrci konkrétněji reflektovali genius loci Ostravy a Ostravska. Výrazně se to povedlo jak v případě jeho již zmíněných inscenací Bezruč?! (2009) a Nevěsta (2010), tak v případě titulu Pestré vrstvy (2011) hostujícího Janusze Klimszy.

V sezoně 2012/2013 se Martin Františák rozhodl odejít z angažmá v Ostravě na volnou nohu, neboť chtěl po téměř sedmi letech strávených u Bezručů a s Bezruči uvolnit místo novým podnětům a poetikám. Osud mu navíc do cesty postavil lákavou nabídku šéfovat činohře Národního divadla v Brně, kam záhy také nastoupil. A Bezruči museli opět hledat nového uměleckého šéfa…

Mezihra

Divadlo jako prostor pro začínající tvůrce S určitou nadsázkou by se o Divadle Petra Bezruče ve sledovaném období dalo hovořit jako o jistém druhu iniciační divadelní dílny, v níž našli prostor také mladí začínající tvůrci – ať již nedávní absolventi DAMU či JAMU, či ti, kteří si za krátkou dobu svého uměleckého působení již stačili získat přízeň diváků i odborné kritiky. Všechny je spojuje fakt, že dnes bezesporu patří k nejvýraznějším režisérům své generace, tvůrcům oceňovaným a vyhledávaným. Díky vizionářství Ilony Smejkalové tak u Bezručů představil jeden ze svých prvních profesionálních pokusů např. současný umělecký ředitel činohry Národního divadla v Praze Daniel Špinar, když v roce 2006 nastudoval původní hru svého kolegy z DAMU Petra Kolečka Britney goes to heaven, posléze se vrátil hostovat s poetickým titulem ruské dramatičky Olji Muchinové Táňa, Táňa (2009) a naposledy i diváckým hitem skotského dramatika D. C. Jacksona Můj romantický příběh (2013), v němž ve své nenápadné, ale velmi důsledně vedené režii dokázal vyzdvihnout herectví ústřední dvojice představitelů Amy a Toma v podání Terezy Vilišové a Ondřeje Bretta. Se svým titulem Hugo Karas (2006) se představil režisér Dodo Gombár, k Bezručům si ze své někdejší domovské scény – pražského Studia Ypsilon – odskočil také Jiří Havelka se svébytnou juanovskou variací – titulem Patricka Marbera Don Juan v Soho (2008) a nechyběl ani Marián Amsler, který si zase až tak příliš neporozuměl s parodickou Limonádou (2010) slovinského dramatika Iztoka Lovriće. Režisérská dvojice Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tvořící pod společným pseudonymem SKUTR, pak ve své unikátní autorské inscenaci Should I stay or should I go? (2007) nabídla v podání šestice herců šest příběhů o rozhodnutí zůstat, nebo odejít. Jen dodejme, že projekt byl pro Divadlo Petra Bezruče výjimečným i z hlediska experimentálního průběhu práce během jeho vzniku, neboť jeho smyslem bylo, aby se herci souboru setkali s netradičním autorským přístupem a společně s režiséry se podíleli nejen na vytváření svých postav, ale i na celkovém tvaru inscenace. S „punkovým“ přístupem uměleckého šéfa Františáka zase konvenovalo pojetí mladého režiséra Jana Friče v inscenaci Tvrdě/Měkce (2010), která spojovala dvě původní dramata Martina Františáka a Davida Drábka, a hned dvakrát se představila i nejtalentovanější režisérka mladší střední generace Anna Petrželková s provokativním zpracováním Shakespearova Romea a Julie (2011) a kultovní, poetickou Pěnou dní (2012) Borise Viana.

Ostřílení hráči

Kromě mladých, začínajících tvůrců dostali u Bezručů samozřejmě prostor i zkušení režiséři střední a starší generace, kteří se ale rozhodně nebáli přijímat výzvy a svým rukopisem vhodně doplňovali mozaiku svérázné poetiky souboru. Do divadla se tak s menšími či většími přestávkami vracel jeho někdejší umělecký šéf Janusz Klimsza. Po nepříliš šťastně zvoleném titulu Viliama Klimáčka Hypermarket (2007), v němž se tak trochu minul s tématem, ovšem nadchl inscenací Pestré vrstvy (2011). V té se mu společně s dramaturgem Tomášem Vůjtkem podařilo do divadelní podoby skvěle převést stejnojmenný mnohovrstevnatý román Ivana Landsmanna a s neotřelým smyslem pro humor zachytil atmosféru černého ostravského kraje a zejména jeho specifického světa drsných, ale srdečných horníků. Velmi dobrým tahem pro vyznění inscenace, bylo její zasazení do jakéhosi site-specific prostoru v budově bývalých umýváren v ostravském Dole Hlubina. Byla to vlastně jakási znouzectnost v době, kdy Divadlo Petra Bezruče zahájilo na konci sezony 2010/2011 rozsáhlou rekonstrukci interiérů a technického zázemí, nicméně zrodila se z ní přednost, přičemž surové a ušpiněné prostředí architektonicky zajímavé místnosti velmi vhodně poskytlo prostor pro rozmanitá místa děje. Vhodnou paralelu k neukotvenému životu na severu Moravy se pak Klimszovi podařilo vykreslit v inscenaci Mrzák inishmaanský (2103) irského dramatika Martina McDonagha.

Na úspěšně započatou spolupráci z minulé dekády navázalo také hostování dvou polských režisérů – Andrzeje Celińského, který se pokusil zprostředkovat hororovou atmosféru stejnojmenné předlohy Stephena Kinga Misery (2006), a také André Hübnera -Ochodla se zdařilou divadelní adaptací filmu Larse von Triera Prolomit vlny (2008). Podobně jako oni se k Bezručům vrátil i režisér Tomáš Svoboda – nejprve s divácky oblíbeným muzikálem Pornohvězdy (2010), na kterém spolupracoval s dramatikem Petrem Kolečkem. Ten je také autorem hry Láska, vole, kterou napsal původně v roce 2007 „na tělo“ absolventskému ročníku DAMU. Ostravská inscenace z roku 2011 si vynutila řadu úprav, nicméně tvůrcům se nepodařilo najít vhodný klíč k uchopení tématu. Mimořádným setkáním byla také spolupráce Divadla Petra Bezruče s režisérem Janem Antonínem Pitínským, který nejprve v roce 2005 uvedl dvě aktovky norského dramatika Jona Fosseho Syn. Zima a následně v roce 2011 variaci na téma fenoménu blues Bluesmeni. Obě inscenace zaujaly spíše intelektuálněji naladěné publikum, přesto znamenaly velký přínos zejména pro herecký soubor, který ocenil Pitínského soustředěnou práci s hercem.

Naopak divácky vstřícnější přístup nabídl hostující Zdeněk Dušek v nastudování dvou klasických textů – Molièrova Lakomce (2008) a Shakespearova Zkrocení zlé ženy (2012). Jeho postmoderně neukotvené pojetí hledalo pevné body zejména ve výkonech stabilně kvalitního hereckého souboru divadla. Mnohem náročnější klíč k interpretaci Shakespearova Krále Leara (2013) se pak pokoušel najít hostující režisér Jiří Pokorný, který ale ve své inscenaci zbytečně rozptyloval soustředění se na osud postavy Leara (v podání skvělého Norberta Lichého) rozmanitými vnějškovými aktualizacemi.

Bezruči dětem

Divadlo Petra Bezruče ovšem ani během své šťastné sedmé dekády nezapomínalo – věrno svému původnímu zacílení „profesionálního divadla pro děti a mládež“ – na nejmenší diváky, pro které připravilo hned tři tituly: výpravnou Malou čarodějnici (2005) v režii Zoji Mikotové a dva komorněji pojaté moderní pohádkové tituly známé z televizních obrazovek: Jindřich Šimek převzal po mladé režisérce Jolaně Kubíkové režii titulu O princezně, která ráčkovala a Martin Františák na jevišti Divadla Petra Bezruče oživil oblíbenou postavu obřího mluvícího psa Fíka a jeho kamarádky Áji v příběhu Maxipes Fík (2012). Oba tituly se pak staly hitem v nabídce zájezdových představení Divadla Petra Bezruče po celé České republice.


3. dějství třetí: Štěpán Pácl: Na skok do Ostravy


Od sezony 2013/2014 se stal uměleckým šéfem Divadla Petra Bezruče režisér Štěpán Pácl. Ten se předtím již několikrát představil v Národním divadle moravskoslezském a následně – podobně jako na začátku dekády Jan Mikulášek – přijal výzvu umělecky vést Divadlo Petra Bezruče. Pácl se ve své tvorbě inspiroval dvěma výraznými proudy českého divadla – na straně jedné je to lyricko-dramatická linie reprezentovaná režisérem Otomarem Krejčou a dramatikem Josefem Topolem, na straně druhé pak tradice pražského Činoherního klubu coby souboru hereckých talentů, rozvíjených výraznými režijními osobnostmi. Během svého angažmá u Bezručů se pak tyto základy pokoušel obohatit o svůj generační postoj, přičemž se zaměřoval výhradně na inscenace titulů divadelní klasiky. Uvedl zde vedle Čechovova Strýčka Váni také Havlovu Audienci (oba tituly 2013), dále v roce 2014 Molièrova Scapinova šibalství a Beckettovo Čekání na Godota a své působení završil nastudováním von Horváthova dramatu Kazimír a Karolína (2015). S důrazem na duchovní témata pak akcentoval přesnou stylizaci leckdy zahlcenou symbolickými scénickými detaily, v čemž mu napomáhaly i jednoduché, ale důmyslně řešené náznakové scénografie, které mu střídavě vytvářeli hostující výtvarníci Andrej Ďurík a Pavla Kamanová. Důsledně také pracoval s herci, ze kterých dokázal vydobýt přesné pojetí té které postavy. Ovšem v řadě inscenací – např. Strýček Váňa či Kazimír a Karolína – Páclova zmiňovaná artistnost přerostla až v jakýsi druh manýrismu, jako by režisér někdy až příliš racionálně vykalkulovával vyznění situací. Přesto Divadlo Petra Bezruče získalo – alespoň na krátkou dobu – tvůrce s nezaměnitelným režijním rukopisem.

Ztráty a nálezy

V polovině druhé sezony působení Štěpána Pácla přichází náhlá nabídka stát se kmenovým režisérem Národního divadla v Praze, kterou Pácl přijímá a divadlo musí po velmi krátké době opět hledat nového uměleckého šéfa. Je možná škoda, že Pácl ze souboru odešel po tak krátkém působení, protože během necelých dvou let nemohl v divadle výrazněji prosadit nějakou zásadnější koncepci a určitě by bylo zajímavé dále sledovat, kam by se soubor pod jeho vlivem posunul. Ostrava se svým specifickým naturelem se ovšem do jeho tvorby svým způsobem otiskla: s jistou nadsázkou by se dalo říci, že Pácl přišel do Ostravy jako vzorný premiant, nicméně Ostrava si ho přetvořila v tvrdého a drsného punkera, což je evidentní právě v jeho poslední inscenaci Kazimír a Karolína.

Nyní se zdá, že Bezruče čeká v dalším desetiletí nová etapa. Od sezóny 2015 / 2016 přebrala šéfování režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová, která v sezoně 2014/2015 diváky uchvátila nastudováním titulu Osiřelý západ. Po Janu Mikuláškovi a Martinu Františákovi, kteří prosazovali na jevišti originální a progresivní divadelní jazyk, či po Štěpánovi Páclovi, který se soustředil spíše na klasický repertoár, by Janka Ryšánek Schmidtová ráda vyšla především z kvalit hereckého souboru a nabídla silné divácké zážitky. Snahy jsou to sympatické a snad se je mladé energické režisérce podaří naplnit a zahájit další výraznou éru úspěšného ostravského divadla.


Ocenění a nominace v letech 2006-2015

Zběsilá sezóna 2006/2007

Jan Mikulášek – nominace na Cenu Sazky a Divadelních novin v kategorii „činoherní počin“ sezony 2005/2006

Alena Sasínová-Polarczyk – cena diváků na Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně


Srdcervoucí sezóna 2007/2008

Evžen Oněgin – „Sukces měsíce“ v Divadelních novinách

Norbert Lichý – nominace na cenu Thálie

Evžen Oněgin – označen za vrchol OST-RA-VARu


Nebeská sezóna 2008/2009

Norbert Lichý – Cena Thálie v kategorii „mužský herecký výkon“ za roli Mendela Singera v inscenaci Job

Evžen Oněgin – cena za netradiční zpracování klasické látky na Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně

Tomáš Dastlík – Cena diváků na Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně

Evžen Oněgin – 7. nejlepší inscenace roku podle Lidových novin


Lovecká sezóna 2009/2010

Kateřina Krejčí – Cena odborné poroty za humor, lehkost a temperament v roli Frosiny (inscenace Lakomec) v Českém Těšíně na devátém ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska

Norbert Lichý – ocenění studentskou porotou za hlavní roli v inscenaci Lakomec v Českém Těšíně na devátém ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska

Tereza Vilišová – v širší nominaci na cenu Thálie 2009 za roli Hedviky v Divoké kachně

1984 – nejlepší inscenace přehlídky OST-RA-VAR

DSPB – 4.– 8. místo v anketě kritiků v kategorii Divadlo, Ceny Alfréda Radoka

1984, Bezruč?! – TOP TEN Lidových novin

Sylvie Krupanská (Táňa, Táňa), Kateřina Krejčí (1984), Tereza Vilišová (Divoká kachna), Jan Vápeník (Bezruč?!), Přemysl Bureš (Táňa, Táňa) – nominace na Cenu Alfréda Radoka

Bezruč?! – 4.-7. místo v kategorii Hra roku v Ceně Alfréda Radoka


Ostrá sezóna 2010/2011

DSPB – Festival divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně – Cena za dlouhodobější dramaturgické směřování k nalézání pozitivních humanitních ideálů, jak se projevily v inscenaci Rostandova „Cyrana“ (režie: Martin Františák, dramaturgie: Tomáš Vůjtek)

Pavla Gajdošíková – festival divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně – studentská porota udělila cenu Pavle Gajdošíkové a ředitel Těšínského divadla udělil cenu pro mladého začínajícího herce

Pestré vrstvy – Cena divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo


Sezóna na cestě 2011/2012

Rodinná slavnost – nejlepší inscenace přehlídky OST-RA-VAR

Pestré vrstvy, Rodinná slavnost, Romeo a Julie, Bluesmeni – nominace na inscenaci roku Divadelních novin

Norbert Lichý – nominace na Cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský herecký výkon


Něžně krutá sezóna 2012/2013

Festival divadel Moravy a Slezska Český Těšín 2012 Tomáš Dastlík – Cena odborné poroty za herecký výkon v roli Heathclifa (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek)

Festival České divadlo 2012 Tomáš Dastlík – Cena Českého divadla 2012 v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon za roli Heathcliffa (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek)

Ceny Thálie 2012 Sylvie Krupanská – širší nominace v kategorii činohra – ženy (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek) Tomáš Dastlík – širší nominace v kategorii činohra – muži (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek)

Ceny Divadelních novin 2011/2012 Rodinná slavnost, Romeo a Julie, Bluesmeni – nominace v kategorii „Inscenace roku“ v divadelní sezoně 2011/2012 Divadlo Petra Bezruče – 6. nejúspěšnější divadlo v České republice Ceny Alfréda Radoka 2012 Na Větrné hůrce (r. Jan Mikulášek) – užší nominace v kategorii Inscenace roku Sylvie Krupanská – užší nominace v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek) Tomáš Dastlík – užší nominace v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon (Na Větrné hůrce, r. Jan Mikulášek)


Roztoužená sezóna 2013/2014

Festival divadel Moravy a Slezska Český Těšín 2013 Josef Jelínek – Cena ředitele Těšínského divadla pro mladého začínajícího herce za roli Billyho (Mrzák inishmaanský, r. Janusz Klimsza)

Ceny Alfréda Radoka 2013 Tereza Vilišová – Cena za Nejlepší ženský herecký výkon (Můj romantický příběh, r. Daniel Špinar) Ondřej Brett – 7.–10. místo v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon (Můj romantický příběh, r. Daniel Špinar)

Ceny Thálie 2013 Tereza Vilišová – Cena v oboru činohra za roli Amy (Můj romantický příběh, r. Daniel Špinar)

Ceny Divadelních novin 2012/2013 Na Větrné hůrce, Správkař – nominace v kategorii „Inscenace roku“ v divadelní sezoně 2012/2013

Cena Marka Ravenhilla 2013 Inscenace Můj romantický příběh (D. C. Jackson), režie: Daniel Špinar, Divadlo Petra Bezruče Ostrava


Sezóna ztráty a nálezy 2014/2015

Festival divadel Moravy a Slezska Český Těšín 2014 Petrolejové lampy (r. Martin Františák) – Cena studentské poroty za nejlepší představení festivalu Sylvie Krupanská – Cena Těšínský anděl za nejlepší ženský herecký výkon v Petrolejových lampách, Lukáš Melník – Cena za nejlepší mužský herecký výkon v Petrolejových lampách

Ceny Divadelních novin 2013/2014 Petrolejové lampy (r. Martin Františák) – 2. nejlepší inscenace sezony 2013/2014

Ceny Thálie 2014 Lukáš Melník – Cena Thálie pro mladé činoherce do 33 let Sylvie Krupanská – širší nominace v kategorii činohra – ženy (Petrolejové lampy) Dušan Urban – širší nominace v kategorii činohra – muži (Čekání na Godota)

GRAND Festival smíchu Pardubice 2015 Můj romantický příběh (r. Daniel Špinar) – Komedie roku, Cena studentské poroty, Cena odborné poroty Tereza Vilišová – Cena za nejlepší ženský herecký výkon

Cena divadelní kritiky 2014 Sylvie Krupanská – 2. místo v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon (Petrolejové lampy, r. Martin Františák)

Bezruči po rekonstrukci
Foto: Tomáš Ruta
Bezruči po rekonstrukci 


History Petr Bezruc Theatre

Today´s Petr Bezruc Theatre began its activities in 1945 in the postwar period. At the time director and dramatist Oldřich Daněk, scenographer Otakar Schindler, actress Štěpánka Ranošová and others put together a light programme of Czech poetry, Chléb s ocelí (Bread and Steel), which was performed at the former Puppett Theatre on Masaryk Square under the name Kytice (Bouquet). The professional Youth Theatre for children and youth was then established on 1st December 1945 under the directorship of Karel Dittler. They started with a premiere of "How Johnie Learned to Be Afraid". It was located in the former Catholic House and after 10 years it was definitively named Petr Bezruc Theatre (DPB).

At the turn of the fifties the theatre moved to the newly built Vitkovice House of Culture and with the entry wave of graduates from AMU (Academy of Arts) from Prague periodical evening performances started. At the same time the Staircase Cabaret was established and DPB started to gain its extraordinary reputation not only at home but also abroad (double trip to Venice Biennale and Bucarest Festival). The increasing success was connected with the names of the creators, mainly directors Jan Kačer and Evžen Němec, scenographers Luboš Hrůza and Ota Schindler, dramaturgist Zdeněk Hedvábný and music composers Petr Mandel and Jan Tomšíček. Significant prizes are heading to the theatre itself and to some of its creators too. But the definitely formed artistic and social character of the theatre also brought with it some attempts at witch-hunts together with occasional bans on performances, especially by the year of 1968. At the time– after a group of artists left for Prague's Play Club – new personalities continued the work. They were directors Pavel Hradil and Zdeněk Pošíval, designers Miroslav Melena and Jan Dušek and dramaturgist Milan Calábek. Dramatist and director Saša Lichý greatly enriched the repertoire, mainly with his poetic plays for children written by his very individual hand. Even in this newly forming political and social atmosphere the theatre was establishing its specific view. The artists were very active in the field of the international youth and children's theatre association (ASSITEJ). The theatre repeatedly performed in Prague with a great success and there were also performances abroad (Katovice-Poland, Vienna-Austria). This was already happening in the era of influence of outstanding artistic personalities such as directors Josef Janík and Pavel Palouš, scenographic designers Marta Rozskopfová and Otakar Schindler, dramaturgists Martin Velíšek, Roman Císař and others. "Bezruč people" even won the highest prize of the popular nationwide Actuality Festival in Prague (with the play "Tale" by Daniela Fischerová).

In the year 1990 a significant change happened. DPB moved from a big theatre to a much more modest place. The principle demand was to switch over to a studio-type theatre, which brought an intensive and more powerful need to strengthen non-traditional access to all the artistic work. The theatre concentrated on very close, intensive, yet experimental contact with its audience. The audience itself consisted mostly of young students and their age group. Every season brought something special, which over the years made up the general, total result. The success of the efforts to use all the trends and a postmodern and clear vision in creating stage reality was proven.

At the start tried and tested creative methods were modified for the new conditions of authentic contact between the stage and the audience. Director Josef Janík created a number of very impressive performances, e.g. "Antigone in New York“ – Glowacki's variations on Sophocles´s tragedy from the viewpoint of the modern underclass, and a well known existential grotesque from Eugene Ionescu, "The Bald Singer". Newly arrived director Václav Klemens introduced himself with a brand new play "Burning Giraffes" by the young writer David Drábek. A truly inspiring event was a guest work by Vladimír Morávek, mostly for his original ways of creating plays. During this period it was "The Bartered Bride" - a frolicking adaptation of the Smetana opera.

The original repertoire was also impressively enriched by the presence of other directors invited to work at DPB as guests. Jiří Nekvasil introduced the fragile, poetic play "Stella" (by Goethe) and Slovakian director Ondrej Spišák staged the poetic stage ballad "Ballad of a Horse Thief", with a remarkable reaction from the audience.

With the coming of Michal Przebinda (from K.Vary) the expressive range of "Bezruc" performances was extended with further artistic approaches. From almost a dozen plays which he created up to the end of the 90´s, two of the the most successful are Enquist´s "The Night of the Tribades" and the sweet children's fairy tale "The Tale of the Blue Eyed Cat". The comedy "Two Masters' Servant" also met with great success as did a musical version of Saroyan´s cult novella "Tracy´s Tiger" (Jiří Josek-Vlastimil Šmída) presented at the Bezruč Theatre by guest director Jiří Seydler. A new translation of Shakespeare´s "Hamlet" by Jiří Josek, who also directed this famous tragedy, was also extremely successful.

In the third milenium DPB productions have been expressively influenced by Janusz Klimsza – a creative personality director. His working method as a director comes from personally formed artistic reflection of social problems which meets the stage reality as post-modern free-type fantasy. His productions carry remarkable signs of attractively built-up stage events, where the story itself is not that dominant. He prefers details, hyperbolic stylisation, by means of which he reaches the most suggestive experience. Let´s mention an amazing spontaneous actors´ performance in Williams´s "The Glass Menagerie", Fadeev´s story "Young Gard in the Years of Jungle", or Schwab´s "Mrs President", and the authentic monodrama "Jordan" by Ann Reynolds.

The profile theme of Klimsza´s era was a shocking and fascinating picture of a shaky and unsteady world. This type of theme was very close to unconventional young generation. In these times DPB has reached appreciation from the audience and the critics too, aspecially for three inscenations: the above-mentioned "The Glass Menagerie", "Mick Jagger´s Mouth“ by Doman Nowakowski, an authentic view of three generations of Rolling Stones fans directed by Andrzej Celinski (2002), and mainly for Dostoyevsky´s "The Idiot" directed by Sergey Fedotov, which came third in a critics vote for the best Czech inscenation of 2003, and in the critics public inquiry of the „Theatre World“ magazine was nominated for inscenation of the year.

After Janusz Klimsza left, the theatre was urgently looking for another expressive creative personality who would offer new, fresh breath. One season was under the supervision of Norbert Lichý and then he was replaced by young director Jan Mikulášek. His stagings have been highly appreciated by critics, mostly thanks to highly stylised acting, grotesque hyperbole and his excellent work with design and music. But not only by the critics – his first inscenations at DPB were the most popular plays of the 2005/06 season. They were Crimp´s "Story" and Chekhov's "Three Sisters".

And so also today, under new supervision, the Bezruč Theatre is trying to reflect and take inspiration from the problems of a certain place where they work – the industrial aglomeration on the border of three countries. Besides classical titles and children's plays the theatre puts on Czech or world premieres of contemporary plays, strange and controversial dramatic texts, which for others creators might look too decadent, odd or too adventurous.

However, at the same time the theatre does not ignore themes which the audience is interested in and which provoke them. In five titles which we are preparing for the coming "Maniac Season" can be found: the inability to accept real life, the influence of the media on the lives of ordinary people and a strange fixation on silly illusions and desires. After meditative, melancholy titles of past seasons the Bezruč is presenting explosive texts and stories reflecting the madness of our time and the people living in it. And four of the same maniac directors will try to entertain and shock the audience and inspire them to highly maniacal thoughts. Or melancholic? Who knows………?


Bezruči (nejen) na cestách

Marcela Čapková, Jiřina ČížkováTereza Dubová, Marcela Čapková, Jan OdlMichal Weber, Jaroslav Vrzal, Jarmila Paulerová, Jiří Krejčí
Bezruči na cestách
Bezruči na cestách

Bezruči (nejen) na cestách
Bezruči (nejen) na cestách 
Bezruči na cestách
Bezruči na cestách
Jana Lhotská, Yveta Hanusková, Roman HarokMichal Fidler, Roman Widenka, Alena Sasínová-Polarczyk, Jiří KosMarkéta Viktorová, Norbert Lichý, Jana Lhotská, Jarmila Paulerová, Nataša Machatá, Jiřína Čížková
Bezruči na cestách
Bezruči na cestách 
Bezruči na cestáchIva Frühlingová, Richard Krajčo, Roman Widenka, Jarmila Paulerová, Michael CisovskýMarkéta Viktorová, Roman Harok, Marcela Čapková, Norbert Lichý
Bezruči (nejen) na cestách
Bezruči (nejen) na cestách 


Přemysl a Libuše (1955) /  režie J. Jaroš
Přemysl a Libuše (1955) / režie J. Jaroš 
Tři mušketýři (1961) / režie S. Lichý / B. Meierová, B. Čvančara
Tři mušketýři (1961) / režie S. Lichý / B. Meierová, B. Čvančara 
Johanka z jatek (1961) / režie E. Němec / L. Eliáš, J. Čeporan
Johanka z jatek (1961) / režie E. Němec / L. Eliáš, J. Čeporan 
Lišky, dobrou noc (1964) / režie J. Kačer / L. Mrkvička, N. Divíšková
Lišky, dobrou noc (1964) / režie J. Kačer / L. Mrkvička, N. Divíšková 
Zpívající Benátky (1963) / režie J. Kačer / P. Čepek, O. Janda
Zpívající Benátky (1963) / režie J. Kačer / P. Čepek, O. Janda 
Parádní pokoj (1976) /  režie J. Kačer / J. Čapka, Š. Ranošová
Parádní pokoj (1976) / režie J. Kačer / J. Čapka, Š. Ranošová 
Báj (1987) /  režie p. Palouš / O. Prajzner
Báj (1987) / režie p. Palouš / O. Prajzner 


www.bezruci.cz