Anna Smrčková

anna smrčková

dramaturgyně
email dramaturg@bezruci.cz

Anna Smrčková je absolventkou Katedry Teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU (2017). Během studia hostovala v Městských divadlech pražských a Divadle D21, externě pracovala pro Institut umění – Divadelní ústav a Národní divadlo a podílela se na projektu Pavol Seriš: Samko Tále. Na podzim 2016 začalo její působení v Městském divadle Kladno, kam pod vedením Jaroslava Slánského v lednu 2017 nastoupila do angažmá. Během tří sezón zásadně spoluvytvářela profil této scény a dramaturgicky se podílela na více než desítce jednotlivých inscenací s režiséry Jiřím Š. Hájkem, Adamem Doležalem, Miroslavem Hanušem, Věrou Herajtovou aj. Z důvodu nesouhlasu se zdejší politickou situací a s dramatickými zásahy radnice do chodu divadla odešla na podzim 2019 na volnou nohu. Následně přijala nabídku Jana Holce a v prosinci se pod jeho vedením stala kmenovou dramaturgyní Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Příležitostně spolupracuje s dalšími divadly a soubory (Divadlo Na Hraně, Městské divadlo Mladá Boleslav, Indigo Company, Městské divadlo Kladno).