O princezně, která ráčkovala

Oprrravdu humorrrná hrrra prrro rrroztomilá i odrrrostlejší rrrobátka! humorrrná pohádka / o prrrincezně, kterrrá si zakládala na své urrrozenosti / o krrrálovství s řřřečovým defektem / přřříběh plný legrrrace / i harrrmonických a vtipných písniček / hit televizních obrrrazovek / poprrrvé na divadle / v rrrozdováděné úprrravě / zábava s velkým errr! / prrrotože kdo nemá errr, ztrácí charrrakterrr…

autor magdaléna turnovská
režie jindřich šimek
dramaturgie ilona smejkalová
výprava kateřina wewiorová
hudba zdeněk rytíř, norbert lichý
úprava ilona smejkalová, jindřich šimek
choreografie tanečních čísel miroslava mechelová

hrají
královna karolína první kateřina krejčí / princezna karolína druhá tereza vilišová / kryštof tomáš krejčí / pan rádce tomáš dastlík / chůva marcela čapková / princ šťáhlav, zločinec lukáš melník

premiéra 7. září 2007
derniéra 7. března 2010
délka 1 hod. 5 min