Maryša

Maryša

klasika z nejklasičtějších u bezručů / my víme, co je pro tebe dobré, dcero naše / cesta z nesvobody? / uvařit kávu / hodně hořkou / děvčico nešťastná, tys ho otrávila?

autor alois mrštík, vilém mrštík
pohybová spolupráce jitka adamíková
úprava kateřina menclerová, janka ryšánek schmiedtová
režie janka ryšánek schmiedtová
dramaturgie kateřina menclerová
výprava lucie žilák labajová
hudba ivan acher

hrají
maryša pavla gajdošíková / lízal norbert lichý / lízalka markéta haroková / vávra dušan urban / francek vojtěch říha, vojtěch johaník / horačka marcela čapková / strouhalka kateřina krejčí / babička veronika forejtová / rozára yvona stolařová / hospodská markéta matulová

premiéra 26. ledna 2018
derniéra 22. března 2023
délka 2 hodiny a 20 minut (včetně přestávky)

sleduj inscenaci maryša na dramoxu

ocenění
pavla gajdošíková získala za svůj mimořádný jevištní výkon v roli maryši cenu divadelní kritiky v kategorii nejlepší ženský herecký výkon roku 2018 / za stejnou roli získala také nominaci na cenu thálie 2018

Černobílá Maryša nečernobíle aneb Co s klasikou dnes?

Ostravská Maryša ovšem není školní inscenace, která má mít především osvětovou funkci. Naopak, považuji ji za jednu z nejlepších interpretací klasického textu. A je pozoruhodná pro diváky, kteří Maryšu vidí poprvé i podesáté. Tato Maryša mě překvapila svou promyšlenou jednoduchostí a nadčasovostí. Koncepcí, kde mohou vyniknout a vynikají mimořádní herci – především Pavla Gajdošíková jako Maryša a Norbert Lichý v roli Lízala.

Lenka Dombrovská / 18.3.2018

Bezruči pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího díla českého dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše.