divadlo Petra Bezruče
měsíční zpravodaj v pdf
Johannes Urzidil / WEISSENSTEIN

hostovalo Divadlo Komedie (Praha)
Příběh muže, na kterého se usmálo neštěstí. Měl malé sebevědomí, velký pocit viny, malou schopnost přijímat štěstí, velkou tendenci potkávat smůlu a malou vůli k životu / Hrají – J. Černý, M. Finger, S. Majer a další

Režie David Jařab
délka představení 1 hod. 30 min.

WEISSENSTEIN
WEISSENSTEIN 

Příběh muže, na kterého se usmálo neštěstí. Příběh muže s velkou hlavou, malým sebevědomím, velkým pocitem viny, malou schopností přijímat štěstí, velkou tendencí potkávat smůlu a malou vůlí k životu. Weissensteinův život by mohl být nakonec docela hezký, kdyby nebyl jedním velkým provizoriem, nekončícím dokonce ani smrtí. Hrob Karla Weissensteina na Malvazinkách se nepodařilo dohledat. Někde u zdi tam ale stále leží. Nemá kámen, nemá jméno. Kafka, Werfel, Urzidil – tihle Pražští Němci! O ztracených existencích umí vyprávět, že by jim to mohl leckdo závidět.

Touto inscenací dospěl David Jařab k divadelně přesvědčivému jevištnímu tvaru, jenž je mu blízký. V kontextu Divadla Komedie je to další z milníků svébytné, intelektuálně náročné, divácky atraktivní divadelní cesty...“ Vladimír Hulec, DN

Camusovy existenciální pochyby o sisyfovské smysluplnosti se kloubí s kafkovskou bezvýchodností člověka, jenž „svým životem odpykává vinu, s níž se narodil“. Retrospektivně odhaluje příčiny svého pesimismu a skepse vycházející ze životní zkušenosti své nedostatečnosti.“ Iva Mikulová, Rozrazilonline.cz

Divadlo Komedie je považována za jednu z nejprogresivnějších profesionálních scén České republiky. Soustředí se především na současnou českou, rakouskou a německou dramatiku. Na jevišti Divadla Komedie se můžete setkat s divadelními texty uvedenými téměř výhradně v české či světové premiéře a s projekty, které pracují s prvky moderního pohybového divadla nebo reflektují výrazné tendence aktuálního hudebního či výtvarného dění. Divadlo Komedie doplňuje spektrum pražských a českých divadel o soustavnou prezentaci děl největších poválečných středoevropských dramatiků jako např. Thomase Bernharda, Wernera Schwaba či George Taboriho. Vedle této hlavní dramaturgické linie, která vytváří základní ideovou stavbu repertoáru, se ocitají projekty „Otevřené scény“, koprodukční projekty či představení hostů, pečlivě vybíraná dle celkové koncepce a tváře divadla. Určujícím prvkem tak oproti repertoárovému typu divadel není pouze herecký soubor, ale silná a zřetelná dramaturgie, umělecká rozmanitost a silný producentský přístup k formování programu.

Délka představení: 90 minut


www.bezruci.cz