divadlo Petra Bezruče
měsíční zpravodaj v pdf
program / září 2007
čtvrtek
6.
18:00
zrušeno
verejna_generalka

Magdaléna Turnovská 

O princezně, která ráčkovala

Oprrravdu humorrrná hrrra prrro rrroztomilá i odrrrostlejší rrrobátka! / humorrrná pohádka / o prrrincezně, kterrrá si zakládala na své urrrozenosti / o krrrálovství s řřřečovým defektem / přřříběh plný legrrrace / i harrrmonických a vtipných písniček / hit televizních obrrrazovek / poprrrvé na divadle / v rrrozdováděné úprrravě / zábava s velkým errr! / prrrotože kdo nemá errr, ztrácí charrrakterrr…
pátek
7.
19:00
zrušeno
premiera

Magdaléna Turnovská 

O princezně, která ráčkovala

veselá pohádka s písničkami
PK
pondělí
10.
10:00
zrušeno

Magdaléna Turnovská 

O princezně, která ráčkovala

veselá pohádka s písničkami
pro školy
pondělí
17.
10:00
zrušeno

Magdaléna Turnovská 

O princezně, která ráčkovala

veselá pohádka s písničkami
pro školy
středa
26.
10:00
zrušeno

Magdaléna Turnovská 

O princezně, která ráčkovala

Oprrravdu humorrrná hrrra prrro rrroztomilá i odrrrostlejší rrrobátka!
pro školy
pátek
28.
19:00
zrušeno

Petr Kolečko 

Britney goes to heaven

Nebeská komedie, parodující umělý svět reality show
mimo předplatné
www.bezruci.cz