hamlet

hamlet

to be, or not to be? / příběh o podlosti lidstva a touze po obnově morálního řádu / svět převrátil se vzhůru nohama / a napravit ho budu muset já / jak dlouho leží člověk, než shnije? / a dál už zbývá jen ticho

autor william shakespeare
překlad jiří josek
režie a úprava dodo gombár
dramaturgie tereza agelová
scéna a kostýmy hana kelar knotková
hudba jakub krajíček
pohybová spolupráce adam mašura
jazyková spolupráce eva spoustová

hrají
hamlet josef trojan / claudius ondřej brett / gertruda markéta haroková / polonius lukáš melník / laertes robert finta, jáchym kučera / ofelie barbora křupková / horacio vít hofmann

premiéra 22. září 2023
délka 2 hodiny a 40 minut (včetně přestávky)

upozorňujeme diváky, že se ve hře objevují tabákové výrobky

partnerem inscenace jsou pánské obleky BANDI

Gombárův Hamlet v Divadle Petra Bezruče velmi silně varuje před lhostejností vůči zlu

Gombár vede herce k výrazně expresívnímu projevu, plnému místy až brutální agresivity. A opět jde o další z mnoha sdělení. (…) Vynikající herecké výkony odvádějí Josef Trojan v titulní roli Hamleta a Ondřej Brett v roli bratrovraha Claudia. (…) Trojanův projev je typickým projevem dnešních dvacetiletých, dnešních Hamletů, kteří mají v rukou budoucnost našeho světa. Je přímočarý, zcela upřímný, odhodlaný smést ze světa všechny nepravosti. (…) Hamlet v Divadle Petra Bezruče diváky nepohladí, ale naopak silně znepokojí. A ještě silněji varuje před sebemenší lhostejností ke všemu zlému. Přestože vnímavý divák zažije v průběhu představení mnoho okamžiků, které bolí, odměnilo publikum na premiéře herce jedním z nejdelších potlesků ve stoje za posledních několik let.

Ladislav Vrchovský / 23.9.2023

Hamlet jako paralela dnešní rozkolísané a zkorumpované doby

Převedení Shakespearovy básnické mluvy do dnešních dialogů vneslo do hry aktuálnost a naléhavost, rozkolísanost i hrubost blízkou zkušenosti diváka. To se projevuje i v činech, kdy původní bodnutí rapíru a šermířské souboje jsou sraženy do utlučení ležícího soupeře nebo rvačku s noži. (…) Režisér Dodo Gombár vytvořili aktuální a expresivní inscenaci, blízkou bezprostřední zkušenosti především mladého diváka, inscenaci, která je paralelou k rozkolísanosti, nejistotě a zkaženosti současné doby. Tragický osud Hamleta i jeho souputníků k nám proto s naléhavostí promlouvá i dnes.

Milan Líčka / 28.9.2023

splitting recenze Hamlet v divadle Petra Bezruče

Musím zmínit dva herecké výkony, které (aspoň pro mě) dominují představení, a to je Ondřej Brett v roli Claudia a Josef Trojan v hlavní titulní roli. Tyto dva výkony jsou vrcholné. (Ladislav Vrchovský) Divák může být překvapený, že nedostane nějakého patetického Hamleta brodícího se v neuchopenu, což si myslím, že je základ pro to, aby Hamlet sám o sobě mohl fungovat. Plus to, že je Dodo Gombár schopný najít i v takovýchto textech poměrně nutnou dávku humoru, je velmi dobře. (David Vyhnánek)

art zóna / 3.10.2023

Být i nebýt, to je oč Pepovi běží aneb Hamlet v DPB

Mezi všemi herci však značně vyčnívá zmíněný protagonista. Postavě oddaného syna a idealistického mstitele propůjčuje svůj komický talent, kterým dodává Hamletově povaze sympatie až nad rámec toho, jak se jeví v samotném dramatu. Zároveň ale exceluje i ve vážných scénách a s hrdinovými slovy zachází patřičně procítěným způsobem. Divák může v této Trojanově roli zatím nejlépe sledovat herecký posun, kterým mladý umělec v DPB od svých filmových rolí prošel.

Anna Bancířová / 8.1.2024

Hamlet, kralevic dánský, se ocitá ve světě morálního rozkladu. Duch zemřelého otce vyzývá Hamleta, aby pomstil královraždu. Dokonce mu odkryje i jméno vraha. Je možné tomuhle zjevení věřit? Na začátku je otázka, která postupně rozkrývá otázek víc a víc. Jsou to otázky věčné a zároveň v čase tak proměnlivé. Hamlet jako zkušenost naší doby, náš neklid a naše citlivost. Jak jednat ve světě, který je zkorumpovaný až do morku kostí? A jak jednat a neposkvrnit se jeho špínou? A je to vůbec možné? 

středa
11
září
18:30

hamlet

autor william shakespeare
režie dodo gombár

úterý
24
září
19:00

hamlet

autor william shakespeare
režie dodo gombár

zájezd třinec

středa
25
září
10:00

hamlet

autor william shakespeare
režie dodo gombár

zájezd třinec